กรุณาระบุหมายเลขอินเทอร์เน็ต

เพื่อรับสิทธิ์ใช้งาน Speed BOOST 1 Dayเงื่อนไข :

1. ความเร็ว Speed BOOST สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะวันที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เท่านั้น
2. ความเร็ว Speed BOOST สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในเวลา 24:00 น. ของวันที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เท่านั้น
3. หมายเลขอินเทอร์เน็ต 1 หมายเลข สามารถเลือกรับสิทธิ์ได้ 3 ครั้งต่อรอบบิล
4. สามารถเลือกสมัครแพ็กเกจเสริม SpeedBOOST เพิ่มความเร็วอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ เพิ่มเติม คลิก