โทรทุกเครือข่าย

100 นาที

sms 90, mms 60

internet ความเร็วต่อเนื่อง

รวม 1.5GB

AIS Super WiFi ไม่จำกัด

โทรได้


โทรฟรีในเครื่อข่าย

(ครั้งละไม่เกิน 1 ชม.) โทรนอกเครือข่าย หรือโทรเกิน 1 ชม. นาทีละ 1 บาท

internet


ไม่จำกัด

ความเร็วสูงสุด 512 Kbps

400

บาท

1

เดือน


คุณจะได้รับ

 

SMS

 

ยืนยัน


หลังจากระบบทำการสมัครสำเร็จ