กรุณากด

 

ยืนยัน

 

เพื่อสมัครแพ็กเกจ

อินเทอร์เน็ต


50 GB

AIS SUPER WiFi


ไม่จำกัด

Work Anywhere


เน็ตไม่จำกัดสำหรับ Office 365 และ ZOOM
499

บาท

1

เดือน


แพ็กเกจรายเดือน หักค่าบริการทุก 30 วัน ใช้งานนาน 3 เดือน


ค่าบริการของแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license ในการใช้งาน Office 365 และ ZOOM Video Conferencing


คุณจะได้รับ

 

SMS

 

ยืนยัน


หลังจากระบบทำการสมัครสำเร็จ