กรุณากด

 

ยืนยัน

 

เพื่อสมัครแพ็กเกจ

internet


1 GB

เน็ตไม่จำกัดสำหรับ Office 365 และ ZOOM
79

บาท

1

เดือน


แพ็กเกจรายเดือน หักค่าบริการทุกเดือน


ค่าบริการของแพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license ในการใช้งาน Office 365 และ ZOOM Video Conferencing


คุณจะได้รับ

 

SMS

 

ยืนยัน


หลังจากระบบทำการสมัครสำเร็จ